Mübarek Sözleri 5 PDF Yazdır e-Posta

  • “Din bilgileri, dünyada ve ahirette, huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir.”
  • “Allahü teâlâ dilediğini yapar. İster sebepli ister sebepsiz, dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru Onun dilediğidir.”
  • “Allahü teâlâ bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız.”
  • “Riya olmasın diye cemaatten kaçanlar ayrı bir riya içindedirler.”
  • “İlim cehli izale eder, yok eder, ahmaklığı değil.”
  • “Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, iman eksikliğidir.”