Size Köle Olmaya Geldim PDF Yazdır e-Posta

…Eyyûb Sultan’da en meşhur şeyh, Hüseyn efendi varmış. Efendi hazretleri gelince, Hüseyn efendi merak etmiş, benden büyük şeyh olur mu, kimmiş bu Vanlı, gidip göreyim demiş. Efendi hazretleri’nin yanına cübbeyle, sarıkla, gelmiş, kendini tanıtmış. Efendi hazretleri buyurun deyip yanına oturtmuşlar. Herkes bir geri kaymış. Hüseyn efendi demiş ki kendi kendine; benim kıymetimi bildi yanına oturtdu. Fekat biri daha gelince onu da yanına oturtmuş. Hüseyn efendi de dahil herkes bir geri kaymış. Her gelen Efendi hazretlerinin yanına oturduğundan, Hüseyn efendi kendini kapının yanında bulmuş. Ertesi gün herşeyi anlamış. Cübbeyi, sarığı çıkarmış, Efendi hazretlerine gelmiş. Efendi hazretleri sormuşlar: “Hüseyn Efendi sen misin, niçin geldin?” buyurmuş. Hüseyn Efendi, “Ben şeyh değilmişim, yâşeyh mişim, size kul köle olmağa geldim” demiş. Efendi hazretleri “Sen bilirsin” buyurmuşlar.

 

Menba-ı feyzu meânî meclis-i Abdülhakîm,
menzil-i kurb-ı ilâhî, sohbet-i Abdülhakîm.
Melce-i bî-çâre-gândır, derde dermandır Hakîm.
ma’den-i irfân, nûr-ı Sübhân, sırr-ı Kur’ândır Hakîm!